Jeżeli masz pytania napisz do nas:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Tańca Robert Frąckiewicz Małgorzata Pacelt-Frąckiewicz, 90-743 Łódź, ul. Lipowa 15/17 NIP 7272829064 REGON 369886437. Procesorem jest: JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Okręgowy w Łodzi (Plac Dąbrowskie 5, Łódź), NIP: 7282338534, REGON: 472616681, która jest właścicielem marki Kids Studio zwanym dalej ADO
2. ADO prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
- imię i nazwisko
- mail
- numer telefonu
- pesel (w przypadku bycia opiekunem prawny dziecka, uczęszczającego do nas na zajęcia)
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji usługi i zapisu na zajęcia oraz wysyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. Pani/Pana dane mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ADO.
6. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. przenoszenia danych
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zwanego dalej PUODO.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lodz@kids-studio.pl

Oświadczam że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i Polityką Prywatności .

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fabryka Tańca Robert Frąckiewicz Małgorzata Pacelt-Frąckiewicz oraz JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI i odbiór informacji handlowych o towarach i usługach znajdujących się w ofercie sprzedaży poprzez pocztę tradycyjną oraz drogą elektroniczną na podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym dane kontaktowe;Przedmiotowa zgoda może być w każdym czasie odwołana.

Adres:
Łódź, ul.Lipowa 15/17

Godziny otwarcia:
16:00-21:00

Numer telefonu:
+48 530 728 787

Adres Email:
lodz@kids-studio.pl

pisząc na ten adres e-mail wyrażasz zgodę na kontakt zwrotny.

ZAPISZ SIĘ ONLINE